• 1900989878-02866509567
Hình ảnh đứa trẻ đang ngủ

CHỮA CHỨNG ĐỔ MỒ HÔI TRỘM THEO 5 MẸO ĐƠN GIẢN

Chứng đổ mồ hôi trộm thường xuất hiện ở trẻ nhỏ. Triệu chứng thông thường là đổ nhiều mồ hôi khi trẻ không vận động nhiều. Đổ mồ hôi trộm không liên quan đến nhiệt độ môi trường xung quanh và chỉ khi ngủ mới bị. Nếu không chữa trị...