• 1900989878-02866509567

HÀM LƯỢNG FLO TRONG NƯỚC CÓ LỢI HAY HẠI

Hiện nay, Flo là một trong những chất có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hay thậm chí là ảnh hưởng đến hệ thần kinh và sự phát triển của não bộ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không biết đến những tác hại của flo hoặc hàm...