• 1900989878-02866509567
Nước cất công nghiệp hay nước demin

NƯỚC CẤT VÀ NƯỚC DEMIN

Chúng ta đã từng nghe nói đến nước cất hay nước tinh khiết. Thông qua quá trình đun sôi và để nguội, nước sẽ lắng phần cặn để cho ra đời sản phẩm nước tinh khiết. Tuy nhiên, việc làm như trên không loại bỏ hoàn toàn các kim loại...