• 1900989878-02866509567

NHỮNG DẤU HIỆU CƠ THỂ THIẾU NƯỚC

Uống nước đủ sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Vì cơ thể chúng ta có đến 70% là nước. Nước giúp điều khiển được mọi hoạt động trong cơ thể. Và có thể điều chỉnh thân nhiệt, giúp đào thải mọi độc tố ra bên ngoài cơ...