Nước ion kiềm

NƯỚC ION KIỀM CÓ NÊN DÙNG KHI UỐNG THUỐC?

Một số nghiên cứu khoa học cho thấy nước ion kiềm không nên dùng để uống thuốc. Một số loại thuốc kê theo đơn dùng để đặc trị một số loại bệnh nhất định. Khi sử dụng kèm cùng nước ion kiềm sẽ gây nên các phản ứng khác nhau....