• 1900989878-02866509567

VAI TRÒ CỦA VITAMIN C ĐỐI VỚI CƠ THỂ NHƯ THẾ NÀO?

Vitamin C là một trong những loại vitamin vô cùng thiết yếu đối với cơ thể người. Chính vì vậy, nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen. Và giúp đẩy lùi được một số bệnh tật trong cơ thể. Chẳng hạn như những bệnh về nhiễm...